Schedule change: TLS (1.0 and 1.1) support and IP address restrictions in Soliditet.fi SOAP APIs
Scheduled for Apr 19, 16:00 EEST  -  Apr 29, 16:00 EEST
Scheduled
Schedule change: TLS (1.0 and 1.1) support and IP address restrictions in Soliditet.fi SOAP APIs

The changes were to occur on April 27, 2021, but we will have to postpone the schedule to give the users more time to adapt their system to the new requirements. The new date for the change is on September 21, 2021.

We apologize for the inconvenience and extra work caused by this and the schedule changes.

--

Aikataulumuutos: TLS 1.0- ja 1.1-suojausprotokollien tuen loppuminen ja IP-osoiterajoitukset Soliditet.fi SOAP rajapintoihin

Muutokset oli tarkoitus toteuttaa 27.4.2021, mutta joudumme siirtämään aikataulua, jotta palveluidemme käyttäjille jää enemmän aikaa sopeuttaa oma järjestelmänsä uusiin vaatimuksiin. Uusi päivämäärä näille muutoksille on 21.9.2021.

Pahoittelemme asiasta ja aikataulumuutoksista aiheutunutta harmia ja lisätyötä.
Posted Apr 19, 2021 - 15:07 EEST